Priser 2018:
Pr. Døgn
Bil med campingvogn eller telt 210 NOK
Bobil 210 NOK
Strøm 40 NOK
(Motor)sykkel med telt 210 NOK
Ekstra telt 50 NOK
1 roms campinghytte 400 NOK
2 roms campinghytte 500 NOK
Feriehus, fra 1200 NOK
Sengetøy (pr.seng) 75 NOK

Booking

For booking kontakt oss på telefon eller e-post.

For sesongplass/helårsplass til campingvogn, vennligst ta kontakt.
Plassering / Platting / Spikertelt Valg av plass for vogna må gjøres i samråd med oss, men har dere spesielle ønsker, forsøker vi selvfølgelig å etterkomme disse. Dersom det er ønske om å lage en platting foran campingvogna, kan dette kun gjøres etter nærmere avtale med oss, da vi har egne regler for størrelse og utforming. Spikertelt er tillatt i henhold til egne regler for størrelse og utforming.