Priser 2019:
Pr. Døgn
Bil med campingvogn eller telt 240 NOK
Bobil 240 NOK
Strøm 50 NOK
(Motor)sykkel med telt 240 NOK
Ekstra telt 50 NOK
1 roms campinghytte 475 NOK
2 roms campinghytte 600 NOK
Motellrom 800 NOK
Leilighet 1100 NOK
Feriehus 1300 NOK
Sengetøy (pr.seng) 80 NOK

Booking

For booking kontakt oss på telefon eller e-post.

For sesongplass/helårsplass til campingvogn, vennligst ta kontakt.
Plassering / Platting / Spikertelt Valg av plass for vogna må gjøres i samråd med oss, men har dere spesielle ønsker, forsøker vi selvfølgelig å etterkomme disse. Dersom det er ønske om å lage en platting foran campingvogna, kan dette kun gjøres etter nærmere avtale med oss, da vi har egne regler for størrelse og utforming. Spikertelt er tillatt i henhold til egne regler for størrelse og utforming.